Bằng khen và giấy chứng nhận

Chính sách chất lượng

Công ty TNHH đầu tư thương mại Dũng Hà cam kết:
1/ Luôn hướng mọi nguồn lực tập trung cho việc thỏa mãn các yêu cầu hợp lý của khách hàng, của xã hội trong hiện tại và tương lai.
2/ Thực hiện đúng vai trò “ Nhà phân phối chuyên nghiệp” trong lĩnh vực hoạt động, thường xuyên hoàn thiện và đổi mới để chất lượng và dịch vụ không ngừng nâng cao.
3/ Sự tồn tại và phát triển của Công ty gắn liền với sự duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng vì mục đích cuối cùng là phục vụ khách hàng ngày một tốt hơn.