Dự án

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Yên Bái Hospital Yen Bai Province

Bệnh viện đa khoa Tỉnh Yên Bái
Hospital Yen Bai Province

The project Dung Quat shipyard

The project Dung Quat shipyard

Nhà máy Nitori - KCN Quang Minh Nitori Factory - Quang Minh Industrial Zone

Nhà máy Nitori – KCN Quang Minh
Nitori Factory – Quang Minh Industrial Zone

Nhà máy Hoya - KCN Bắc Thăng Long Hoya Factory - Bac Thang Long Industrial Zone

Nhà máy Hoya – KCN Bắc Thăng Long
Hoya Factory – Bac Thang Long Industrial Zone

Dự án nhà máy Samsung Thái Nguyên Perspective plant project Samsung Thai Nguyen

Dự án nhà máy Samsung Thái Nguyên
Perspective plant project Samsung Thai Nguyen

Dự án Nhà máy Samsung Thái Nguyên Samsung Thai Nguyen Factory Project

Dự án Nhà máy Samsung Thái Nguyên
Samsung Thai Nguyen Factory Project

Dự án KCN Bắc Thăng Long đã được đưa vào sử dụng Thang Long Aparment Factory No.3 was put into operation

Dự án KCN Bắc Thăng Long đã được đưa vào sử dụng
Thang Long Aparment Factory No.3 was put into operation

Dự án KCN Bắc Thăng Long - Nhà thầu Nhật Bản Perspective Thang Long Aparment Factory No.3

Dự án KCN Bắc Thăng Long – Nhà thầu Nhật Bản
Perspective Thang Long Aparment Factory No.3

Phối cảnh Dự án Bệnh viện đa khoa Hospital project perspective

Phối cảnh Dự án Bệnh viện đa khoa
Hospital project perspective